Gremi de Floristes de Catalunya

Curs de Floristeria - Dimarts Tardes 2017/18

Temtica: Ram espiral de forma circular Ram vertical i flor nica Tcniques de filat per a la construcci de coronetes, flors de nvies El mn de les plantes, treballs i presentacions Corones de Nadal per a portes i parets Centre de taula / composici horitzontal de Nadal Treballs de petit format, ...

Mànager d'Events

Ttol de La Salle Open University i de l'Escola. Formaci universitaria (1 ECTS) Objetiu Ampliar els coneixements de disseny floral amb la formaci de mnager d'esdeveniments. Adquirir els coneixements de mnager d'esdeveniments amb l'objectiu que l'alumne pugui dissenyar i gest ...

IV Simposi Internacional de les cultures florals

Passarella - Nupcial Fashion Trends Simposi amb Roman Steinhauer, Maria Jesus Miranda i Vadim Kazanskiy Lloc: Villa de Avils, Astries Ms informaci: www.smilaxescueladeartefloral.com

Material Corporatiu

L'entrada en vigor de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, observa un triple objectiu de transparència, accés a la informació pública i bon govern com a mitjans per aconseguir la necessària regeneració democràtica, l'eficiència i eficàcia de l'estat i el creixement econòmic. En aquest context, les associacions empresarials estan subjectes al compliment de l'obligació de publicitat activa, que busca anticipar-se a les necessitats i exigències d'informació de l'opinió pública. 

El Gremi de Floristes vol mostrar el seu compromís total amb la transparència, amb la publicació voluntària de la informació que la mencionada Llei requereix i ofereix un espai d'informació corporativa i de gestió que s'anirà ampliant els propers mesos.

 

Estatuts559Kb

Renovació càrrecs Junta604Kb

Logotip250Kb

Adhesiu identificatiu54Kb

Tríptic de serveis4 MB

Tríptic "12 raons per ser agremiat" 647KB