Avís legal

TITULARITAT

Gremi de Floristes de Catalunya
Carrer Londres num 96, pral-2ª – 08036 Barcelona
Email (correu electrònic):  

PRESENTACIÓ

De conformitat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), l’informem que www.floristes.cat facilita l’accés a la pàgina Web informativa del Gremi de Floristes de Catalunya, sobre el seus serveis i continguts en els diferents productes i serveis oferint una atenció individualitzada i personalitzada en cada àrea, a més d’atorgar amb la seva connexió multidisciplinari, una amplitud global a l’assessorament que tota empresa requereix. Així mateix, posem en el seu coneixement que el Gremi de Floristes de Catalunya respecta i observa les obligacions legals vigents.

L’accés a www.floristes.cat per part de qualsevol usuari d’Internet, implica l’acceptació i compliment de las presents condicions de serveis generals i de qualsevol altre condició de servei particular si s’escau.

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB
1. ACCÉS GENERAL
www.floristes.cat , és una Web d’accés lliure i gratuït pels usuaris d’Internet.
Gremi de Floristes de Catalunya no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats per l’ús indegut del servei.  

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Amb la informació que li proporcionarem a continuació, Gremi de Floristes de Catalunya insta que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

Gremi de Floristes de Catalunya, compleix tots els requeriments establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat són tractades d’acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat de les mateixes.

De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), l’informem que les dades personals que ens faciliti, seran tractades amb confidencialitat i incorporades a un fitxer responsabilitat del Gremi de Floristes de Catalunya, i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, desenvolupar, comercialitzar i informar dels serveis i/o productes de la nostra empresa, durant i fins i tot finalitzada la seva relació amb nosaltres per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar, llevat que ens manifesti el contrari.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer, amb caràcter previ a la seva inclusió, haurà d’haver informat i demanat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al Gremi de Floristes de Catalunya, domiciliada al Carrer Londres num 96, pral-2ª – 08036 Barcelona , o enviant un correu electrònic a , indicant l’assumpte: Política de Privacitat.

Posem al seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres fins comercials que els exposats.

En la nostra pàgina Web no hi ha hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines Web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals.

Per tot això entendrem que, en el supòsit de facilitar-nos les seves dades, ens autoritzen expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Gremi de Floristes de Catalunya es reserva els drets en propietat intel·lectual, i per tant queda expressament prohibit qualsevol ús de la mateixa o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre l’origen o titularitat, per tercers sense prèvia autorització per escrit del Gremi de Floristes de Catalunya.

www.floristes.cat és un domini enregistrat pel Gremi de Floristes de Catalunya. El domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin del Gremi de Floristes de Catalunya, de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdits a Gremi de Floristes de Catalunya.

La totalitat d’aquest lloc Web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari (software), combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i Industrial.

En cap cas, l’accés al esmentat lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial. La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc Web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors Proxy), la copia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones copies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest Web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets del Gremi de Floristes de Catalunya o dels seus titulars incorporats als continguts. Tanmateix, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts i en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda mitjançant el lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS

1. RESPONSABILITAT EN QUANT AL CONTINGUT
El contingut d’aquest lloc Web és de caràcter general així com té una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial. Recupera’t S.C.P. s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc Web com a conseqüència de la informació continguda en ella, en especial respecte a les característiques tècniques. Gremi de Floristes de Catalunya rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada pel Gremi de Floristes de Catalunya o no publicada de forma autoritzada per ell sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

2. RESPONSABILITAT RESPECTE ELS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS (LINKS)
Els enllaços introduïts en www.floristes.cat, són de caràcter merament informatiu i, per tant, el Gremi de Floristes de Catalunya no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats mitjançant aquests llocs Web que hagin pogut ser modificats posteriorment al seu origen. En conseqüència, el Gremi de Floristes de Catalunya declina qualsevol mena de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

3. RESPONSABILITAT EN EL SUPÒSIT QUE AQUESTA PÀGINA SIGUI EL DESTÍ DE L’ENLLAÇ INTRODUÏT EN UNA ALTRE PÀGINA
Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina Web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc del Gremi de Floristes de Catalunya, haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

  • Haurà de demanar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament.
  • Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.
  • L’enllaç deu de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció de Gremi de Floristes de Catalunya i deu d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit del Gremi de Floristes de Catalunya, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc Web www.floristes.cat, incloure’l com a part de la seva Web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Web.
  • No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de Gremi de Floristes de Catalunya.
  • Si volgués fer constar algun signe distintiu del Gremi de Floristes de Catalunya, com marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l’autorització per escrit.
  • El Titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament a la reputació o bon nom del Gremi de Floristes de Catalunya.
  • Es prohibeix, excepte autorització expressa del Gremi de Floristes de Catalunya, donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom del domini o la denominació social del Gremi de Floristes de Catalunya com a paraula clau (“metatags” o “metanames”) per a la recerca de llocs webs realitzada mitjançant de cercadors.
  • Gremi de Floristes de Catalunya no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència de cap tipus de relació, col·laboració o dependència del Gremi de Floristes de Catalunya amb el titular d’aquesta pàgina web.

4. RESPONSABILITAT ASPECTES TÈCNICS

Gremi de Floristes de Catalunya no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc Web així com que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. Gremi de Floristes de Catalunya no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc Web.

5. OBLIGACIÓ DELS USUARIS

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que el Gremi de Floristes de Catalunya pugui patir com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal. Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi el Gremi de Floristes de Catalunya, relativa a l’ús del lloc. A aquests efectes, el Gremi de Floristes de Catalunya es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc Web.

DURACIÓ I MODIFICACIÓ

Gremi de Floristes de Catalunya, tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateral, total o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà de la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins el moment en què siguin modificades de forma total o parcial pel  Gremi de Floristes de Catalunya.

Gremi de Floristes de Catalunya podrà donar per finalitzades, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat d’aquest lloc Web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre el Gremi de Floristes de Catalunya que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut mitjançant el lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari per la mateixa.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei, les parts accepten el submissió expressa dels jutjats de Barcelona i la legislació espanyola corresponent.