Horari: es pot acordar amb la persona candidata. Els torns poden ser de matins o bé de tardes (es planifiquen mensualment)