Ubicació del lloc de treball: Cornellà de Llobregat