Ubicació del lloc de treball: Masquefa i Martorell