Que has de tenir a la teva floristeria?

Quina documentació i elements he de tenir a la floristeria

Ara, a la tornada de l’estiu, és un bon moment per revisar la documentació i els elements que has de tenir com a establiment dedicat al Comerç al detall de llavors, adobaments, flors i plantes, i petits animals, segons la normativa vigent:

 1. Llicència d’activitat municipal
 2. Rebut de pagament de la quota d’autònoms
 3. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil davant tercers
 4. Horari d’obertura que es vegi encara que estigui tancat
 5. Cartell informatiu dient que es disposa de fulls de reclamació
 6. Fulls de reclamació
 7. Rètol obligació de cobrament per les bosses de plàstic
 8. Marcació de preus dels productes que estiguin a l’aparador (encara que no s’exigeix)
 9. Extintor revisat i en condicions
 10. Caixa registradora amb emissió de tiquets identificatius
 11. Si vols tenir flors i plantes al carrer, el permís d’ocupació de via pública
 12. Si té treballadors: contracte de treball, full de salaris, últim model de pagament TC1 i full de control horari signat pel treballador

Si decideixes posar en marxa una floristeria, cal complir els requisits legals i obtenir una sèrie de permisos per la teva activitat comercial i les característiques de l’establiment.

Una vegada ja tens definit el projecte empresarial, i abans de portar-lo a la pràctica, s’ha de decidir aspectes relacionats amb la ubicació, el contracte de lloguer, la normativa sobre accessibilitat, l’amplada de la vorera, la gestió de residus, les contractacions relacionades amb el subministrament d’aigua i electricitat, així com els tràmits per a gestionar la llicència d’obres.

Si vols fer un canvi de titularitat, ja sigui per traspàs, venda o jubilació, però mantenint l’estructura i els productes que s’hi ofereixen, has de preparar amb el propietari o administrador del local, les condicions del nou contracte d’arrendament. També, preparar amb un gestor, un compte de resultats del negoci, on es vegi els beneficis al llarg de varis anys.

Si tens treballadors, has de pactar amb ells la subrogació o l’acomiadament per cessament de l’activitat.

A més, si vols mantenir la cotització a la Seguretat Social com autònom, ja que no tens negoci, has de subscriure un “conveni especial” amb la Seguretat Social.

I finalment presentar la baixa censal a l’AEAT.

Tenir en compte a la declaració de la renta de l’any següent, que hauràs de tributar pels guanys patrimonials obtinguts del traspàs.

Si ho necessites, cerca ajuda

Fer els tràmits per a obrir un negoci o traspassar la botiga, pot ser un autèntic mal de cap. Hauràs d’anar a diferents llocs, emplenar bastants papers, etc. Has de tenir paciència perquè aquests documents solen trigar algun temps a gestionar-se, i per això és bona idea que ho preparis tots amb antelació suficient.

Si necessites ajuda pels tràmits o informar-te del procés complet, en el Gremi de Floristes tens professionals en diferents àmbits que t’assessoren i et poden ajudar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *