Manifest per a declarar el comerç i la hostaleria “Sector estratègic de l’economia catalana”

Com a membres del Consell de Gremis, hem presentat el Manifest per a declarar el comerç i la hostaleria “Sector estratègic de l’economia catalana” al president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Quim Torra, en presència de la Directora General de Comerç, Sra. Muntsa Vilalta, el 21 de novembre, en un acte juntament amb 70 entitats més.

Aquest lliurament és el punt de partida per reivindicar la necessitat de donar prestigi i valor al sector del comerç, que té una importància crucial en el teixit social i econòmic de Catalunya:

El Comerç català ha estat i és un model únic motor de l’economia catalana, reflectit en tota la seva història des del Segle XIII amb les primeres associacions i gremis que ja promovien el sector.

El sector Comerç i Hostaleria representen, directament, com a mínim, un 16% del PIB; amb més de 100.000 establiments a Catalunya, sent un 98% PIMES. És un sector d’impacte directe social, i en el propi model de societat.

És necessari adequar i actualitzar el Comerç i Hostaleria de Catalunya. Cal que Administració i entitats liderin aquest canvi i aportin suport al sector. I que per fer-ho cal prestigiar el sector, denotar la seva importància i dotar-lo dels mitjans i els ajuts necessaris.

Les entitats de Comerç i Hostaleria consideren que cal un compromís clar i exprés de l’Administració. Sent el primer punt declarar el sector Comerç, “Sector Estratègic de l’economia catalana” i en conseqüència, iniciar conjuntament un pla de mesures addicionals per donar suport directe i no posar en risc el futur del sector.

Durant la trobada, l’Administració es va comprometre a seguir treballant per buscar les eines adients per avançar i dotar als sectors dels recursos necessaris.

L’acte va coincidir amb la presentació de l’Agenda 20/21 de Comerç, un document estratègic liderat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que recull els objectius del comerç català per als pròxims dos anys i les línies de treball per assolir-los, amb més de cent quaranta mesures adreçades a la millora de la competitivitat, al foment del prestigi i al suport a la innovació de les empreses comercials catalanes.

Como miembros del Consell de Gremis, hemos presentado el Manifiesto para declarar el comercio y la hostelería “Sector estratégico de la economía catalana” al presidente de la Generalitat de Cataluña, M. Hble. Sr. Quim Torra, en presencia de la Directora General de Comercio, Sra. Muntsa Vilalta, el 21 de noviembre, en un acto junto con 70 entidades más.

Esta entrega, es el punto de partida para reivindicar la necesidad de dar prestigio y valor al sector del comercio, que tiene una importancia crucial en el tejido social y económico de Cataluña:

El Comercio catalán ha sido y es un modelo único motor de la economía catalana, reflejado en toda su historia desde el Siglo XIII con las primeras asociaciones y gremios que ya promovían el sector.

El sector Comercio y Hostelería representan, directamente, como mínimo, un 16% del PIB; con más de 100.000 establecimientos en Cataluña, siendo un 98% PYMES. Es un sector de impacto directo social, y en el propio modelo de sociedad.

Es necesario adecuar y actualizar el Comercio y Hostelería de Cataluña. Hace falta que la Administración y entidades lideren este cambio y aporten apoyo al sector. Y que para hacerlo hay que prestigiar el sector, denotar su importancia y dotarlo de los medios y las ayudas necesarias.

Las entidades de Comercio y Hostelería consideran que hace falta un compromiso claro y expreso de la Administración. Siendo el primer punto declarar el sector Comercio, “Sector Estratégico de la economía catalana” y en consecuencia, iniciar conjuntamente un plan de medidas adicionales para apoyar directamente y no poner en riesgo el futuro del sector.

Durante el encuentro, la Administración se comprometió a seguir trabajando para buscar las herramientas adecuadas para avanzar y dotar a los sectores de los recursos necesarios.

El acto coincidió con la presentación de la Agenda 20/21 de Comercio, un documento estratégico liderado por el Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, que recoge los objetivos del comercio catalán para los próximos dos años y las líneas de trabajo para lograrlos, con más de ciento cuarenta medidas dirigidas a la mejora de la competitividad, al fomento del prestigio y al apoyo a la innovación de las empresas comerciales catalanas.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *